ลี้ลับ EP.8 - พญาครุฑ

26/01/2019 09:00

รายการ ลี้ลับวันนี้จะพาไปรู้จักกับ"พญาครุฑ" ตามคติไทยโบราณ เชื่อว่าครุฑเป็นพญาแห่งนกทั้งมวล และเป็นพาหนะของพระนารายณ์ เป็นสัตว์ใหญ่ มีอานุภาพและพละกำลังมหาศาล แข็งแรง บินได้รวดเร็ว มีสติปัญญาเฉียบแหลม อ่อนน้อมถ่อมตน และมีสัมมาคารวะ #room44 #ตำนาน #เสือฝ้าย #จอมโจร

Top