สุดยอดไทยแลนด์ Ep.6

11/12/2018 17:59

สุดยอดไทยแลนด์ วันนี้จะพาไปเที่ยวงาน ล่องสะเปา เป็นประเพณีดั้งเดิมของจังหวัดลำปาง ซึ่งคล้ายกับประเพณีลอยกระทงของจังหวัดอื่นๆ ในเมืองไทย การล่องสะเปา เป็นวัฒนธรรมอันเก่าแก่ที่มีเฉพาจังหวัดลำปาง #room44 #ที่เที่ยว #ไทย #สะเปา #ลำปาง

Top