Lookup Ep.5

05/12/2018 09:00

Lookup วันนี้จะพาไปคุยกับคุณ "เอฮ์ซาน ปานโด๊ะ" หนุ่มช่างภาพ ที่เลือกมาขับแท็กซี่ เพื่อจัดสรรเวลาให้ต้องกับไลฟ์สไตล์ตัวเอง

Top