Interviews Room - "วันชัย สอนศิริ"

17/05/2019 17:40

บทสัมภาษณ์ "วันชัย สอนศิริ" สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ส.ว.เลือกพลเอกประยุทธ์และการสืบทอดอำนาจของ คสช.?? #การเมือง #เลือกตั้ง #วันชัย #สว ----------------------------------------- ติดตามข่าวสาร วีดีโอ ไลฟ์สด ที่น่าสนใจ เว็ปไซต์ : www.room44.net ติดต่อโฆษณา : 025416962

Top