ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ 3 อันดับที่คนไทยอยากไปทำงานมากที่สุด จาก 190 ประเทศทั่วโลก 

 

จ๊อบส์ดีบีได้ร่วมมือกับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างบอสตันคอนซัลติ้งกรุ๊ป (Boston Consulting Group) และเดอะเน็ตเวิร์ก (The Network) ในการจัดทำแบบสำรวจระดับโลก "ถอดรหัสลับจับทิศทางความต้องการคนทำงานยุคใหม่” (Global Talent Survey) ฉบับที่ 1 จากผู้ตอบแบบสำรวจกว่า 2 แสนคนใน 190 ประเทศ ภายใต้หัวข้อ“ Where-ประเทศที่คนอยากทำงานและการทำงานแบบเวอร์ชวล” เพื่อศึกษาความต้องการที่เปลี่ยนไปในแต่ละปีของแรงงานทั่วโลก โดยเฉพาะปีที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์โดวิด -19 

 

จากผลสำรวจพบว่า เกิดสองปรากฏการณ์สำคัญในช่วงวิกฤตการณ์โควิด -19 ซึ่งปรากกฎการณ์แรก คือ คนทำงานหันมาให้ความสนใจการทำงานแบบเวอร์ชวลโดยกว่า 57% ของคนทำงานทั่วโลกยินดีที่จะทำงานให้กับบริษัทที่อยู่ต่างพื้นที่ และ 50% ของคนไทยยินดีที่จะทำงานให้กับบริษัทที่อยู่ต่างพื้นที่ ซึ่ง 3 อันดับประเทศที่คนไทยอยากไปทำงานด้วยมากที่สุด ได้แก่ ออสเตรเลีย  ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ขณะที่ 5 อันดับแรงงานต่างชาติที่สนใจอยากมาทำงานให้กับบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย จีน อินโดนีเซีย และรัสเซีย ซึ่งในปี 2020 ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับ 35 จากประเทศทั่วโลกที่คนทำงานต่างชาติสนใจอยากเข้ามาทำงานขยับขึ้นมาจากอันดับ 43 และ 39 ในปี 2014 และ 2018 ตามลำดับ

 

ปรากฏการณ์ที่สองจากผลสำรวจของจ๊อบส์ดีบี คือ คนทำงานในประเทศไทยหลังวิกฤตการณ์โควิต -19 มีพฤติกรรมหันมาทำงานแบบเวอร์ชวลมากขึ้นในทุกสายงานโดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาศาสตร์ ซึ่งทั้งสองปรากฏการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของกลุ่มคนทำงานแบบเวอร์ชวล (Virtual Talent Pool) ที่จะมาเป็นกุญแจสู่ความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้กับภาครัฐ นายจ้าง รวมถึงคนทำงานในยุคหลังวิกฤตการณ์โควิด -19 ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการหางานในต่างประเทศโดยไม่ต้องโยกย้ายถิ่นฐาน หรือโอกาสในการหาคนทำงานที่ตรงตามความต้องการจากต่างประเทศ