7 เม.ย. นายสง่า เรืองวัฒนกุล นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจถนนข้าวสาร เปิดเผยว่า เนื่องด้วยการแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้กระจายตัวออกไปในวงกว้าง ทางสมาคมฯ ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวฯ จึงได้มีการประชุมร่วมกันในสมาคมฯ พร้อมทั้งหารือร่วมกับผู้อํานวยการเขตพระนคร และ ผกก.สน.ชนะสงคราม โดยมีมติในการร่วมมือ ปิดสถานบันเทิงเพื่อช่วยป้องกันและยับยั้งการระบาดของโควิด-19 และสมาคมฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดเบื้องต้น ดังนี้

 

1.ปิดสถานบันเทิงทั้งหมดในถนนข้าวสาร ตั้งแต่วันที่ 7-12 เม.ย.64

 

2.ทบทวนและพิจารณาวันเปิดให้บริการอีกครั้ง โดยอ้างอิงถึงสถานการณ์ ณ วันใกล้เปิดให้บริการ

 

3.ขอพระราชทานรถชีวนิรภัย ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้าปฏิบัติการตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อค้นหาผู้ ติดเชื้อโควิด-19 จากกลุ่มผู้ประกอบการและพนักงานทุกคนในถนนข้าวสาร

 

ทั้งนี้ สมาคมฯ ขอยืนยันว่าเราได้ตระหนักถึงความสําคัญของสุขอนามัยและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และพนักงานในร้านค้าทุกคนเป็นอันดับแรก เพื่อความปลอดภัยและความมั่นในการกลับมาใช้บริการอีกครั้ง ทางสมาคมฯ ได้เฝ้าระวังและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันขั้นสูงสุด ตามแนวทางการควบคุมการแพร่กระจายของโรคตามแนวทางของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด