ทางการเมียนมา บีบ "กะเหรี่ยงบีจีเอฟ" จี้ให้ผู้นำลาออกทั้งหมด เซ่นบ่อนกาสิโนแพร่โควิด

 

นายทหารกะเหรี่ยงกองกำลังพิทักษ์ชายแดน (บีจีเอฟ.)ซึ่งเป็นอาสาสมัครให้กับ กองทัพบกรัฐบาลเมียนมา และมีฐานที่มั่นอยู่บริเวณตรงข้ามบ้านวังผาต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาดจ.ตากลงมาจนถึงบริเวณบ้านวังแก้วต.แม่ปะ อ.แม่สอดจ.ตากกล่าวว่า ขณะนี้ฝ่ายรัฐบาลเมียนมากับฝ่ายกะเหรี่ยงบีจีเอฟ.มีข้อขัดแย้งกันมาก หลังจากที่ทางแม่ทัพภาคตะวันออกเฉียงใต้ ที่ดูแลรัฐมอญ กับรัฐกะเหรี่ยง ได้เรียกพ.อ.หม่องชิตู่ ผู้บัญชาการกองกำลังบีจีเอฟ.ที่ดูแลแนวชายแดนไทย-เมียนมา ด้านอ.แม่สอดและอ.แม่ระมาดจ.ตากพ.ท.โมะต่ง รองผู้บัญชาการบีจีเอฟ. และพ.ต.หม่องวิน ไปรายงานตัวที่กองบัญชาการกองทัพภาคตะวันออกเฉียงใต้ เมืองละแหม่ง พร้อมกับการให้ลาออกจากผู้นำกองกำลังบีจีเอฟ

 


โดยฝ่ายเมียนมาอ้างว่า นายทหารกะเหรี่ยงทั้ง 3 นาย ได้กระทำผิดร่วมกับชาวต่างชาติ เปิดบ่อนกาสิโนตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา ด้านตรงข้ามอ.แม่ระมาด และอ.แม่สอดส่งผลให้รัฐบาลเมียนมาได้รับความเสียหายมาก เพราะเป็นการกระทำผิดกฏหมาย ไม่ได้ขออนุญาต และยังเป็นแหล่งมั่วสุมทั้งชาวเมียนมา ชาวไทยและชาวจีน รวมทั้งคนต่างชาติอื่นๆ ทำให้เป็นแหล่งระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีพ.ท.โมะต่ง ได้ไปรายงานตัวและลาออกแล้ว ส่วนพ.อ.หม่องชิตู่ และพ.ต.หม่องวินนั้น ไม่ได้ไป ทำให้เกิดความกดดันกับฝ่ายกะเหรี่ยงมาก และยังต้องมาขัดแย้งกันอีก

 

แหล่งข่าวฝ่ายความมั่นคงไทยแจ้งว่า ก่อนหน้านี้รัฐบาลเมียนมาเจรจากับ พ.อ.หม่องชิตู่ เพื่อจะครอบครองพื้นที่บ้านส่วยโก๊กโก่ มาเป็นอำเภอหนึ่ง ของ จ.เมียวดี โดยมีสถานที่ราชการของรัฐไปตั้งอยู่เช่นเดียวกันกับอำเภออื่นๆ แต่ พ.อ.หม่องชิตู่ไม่ยอม ทำให้ฝ่ายกองทัพเมียนมาไม่พอใจ จนเป็นที่มาของการบีบให้ออก

 

สำหรับเมืองส่วยโก๊ก เดิมเป็นสนามรบระหว่างกองกำลังกะเหรี่ยง กับฝ่ายทหารรัฐบาลเมียนมา ต่อมาเมื่อปีพ.ศ.2537 ฝ่ายกะเหรี่ยงแตกออกเป็น 2-3 กลุ่ม ทำให้กะเหรี่ยงของพ.อ.หม่องชิตู่ ไปเป็นพันธมิตรกับฝ่ายทหารรัฐบาล และช่วยปราบปรามกะเหรี่ยงเคเอ็นยู.จนสำเร็จ ฝ่ายเมียนมาจึงให้พื้นที่กะเหรี่ยงบีจีเอฟ. (ดีเคบีเอ.เดิม) ครอบครองพื้นที่ และเมื่อช่วง 5 ปีที่ผ่านมา นักลงทุนชาวจีนเข้าไปทำสัญญาขอเช่าพื้นที่ และลงทุนเป็นแหล่งบันเทิงขนาดใหญ่ เช่นที่พัก ร้านอาหาร บ่อนกาสิโน มีชาวจีนนับหมื่นคนเข้าไปอาศัยอยู่ มีเม็ดเงินจากนักลงทุนจีนเข้าไปลงทุนนับหลายหมื่นล้านบาท ปัจจุบันมีอาคาร ตึกสูง มีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการอย่างดี โดยเฉพาะบ่อนกาสิโนนับ 10 แห่ง เป็นจุดขายที่สร้างรายได้มหาศาลแม้จะมีโรคไวรัสโควิด-19ระบาดแต่บ่อนกาสิโนยังเปิดด้วยระบบออนไลน์
.
Source : Nation TV