ที่รัฐสภา นายสิระ เจนจาคะ ประธานคณะกรรมธิการ การกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาฯและคณะ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายไชย์พล วิภา หรือลุงพล เพื่อขอความเป็นธรรมกรณีสื่อมวลชนนำเสนอข่าวสาร อาทิ  อมรินทร์ทีวี  ไทยรัฐทีวี และทีวีช่อง 8  คุกคามสิทธิมนุษยชน และมีการนำเสนอข้อมูลที่บิดเบือนข้อเท็จจริง จนทำให้นายไชย์พลและครอบครัวได้รับความเดือดร้อน จึงต้องมาร้องขอความอนุเคราะห์ และความเป็นธรรมต่อกรรมาธิการฯให้ช่วยให้ความเป็นธรรม ด้านนายสิระ กล่าวว่า จะรับเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯเพื่อพิจารณาหาข้อเท็จจริงและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายต่อไป