นายนพพร  วาทิน  กรรมการบริษัทไทยไฟท์ จำกัดเผยว่า ตามที่บริษัท ไทยไฟท์จำกัดผู้ดำเนินการจัดงานการแข่งขันชกมวยไทยโลก “THAI FIGHT น่าน” ในวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00 – 21.40 น. ณ ลานกิจกรรมเฮือนฮังต่อ จังหวัดน่าน นั้นเนื่องจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ที่กลับมาระบาดระลอกใหม่ และแพร่ระบาดไปตามจังหวัดต่าง ๆ ในขณะนี้ทางบริษัทฯ จึงได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน “THAI FIGHT น่าน” และได้ข้อสรุปร่วมกันให้มีการเลื่อนการจัดงานดังกล่าวออกไปก่อน

 

ด้วยเหตุผลเรื่องความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพราะด้วยจำนวนผู้เข้าชมงานที่คาดว่าจะมาเป็นจำนวนมาก และมีทุกเพศ ทุกวัย ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุ อาจทำให้ยากต่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ทั้งนี้ จะแจ้งก าหนดการจัดงาน THAI FIGHT ให้ทราบอีกครั้ง เมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19ดีขึ้น และในส่วนของบัตรเข้าชมการแข่งขัน “THAI FIGHT น่าน” สามารถใช้บัตรเข้าชมการแข่งขันใบเดิมในการแข่งขัน “THAI FIGHT น่าน” ครั้งใหม่ได้  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ   ที่นี้ด้วย