เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ต.ค.ตามเวลาท้องถ่ินนิวซีแลนด์ นายกรัฐมนตรีหญิง จาซินดา อาร์เดิร์น แห่งนิวซีแลนด์ คว้าชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันเสาร์ที่ 17 ต.ค.อย่างถล่มทลาย หลังผลการนับคะแนนเสร็จส้ิน พรรคแรงงาน สายซ้าย-กลาง ชนะ 49.1 % คว้าเก้าอี้ในสภา 64 ที่นั่ง จากทั้งหมด 120 ที่นั่ง ทำให้น.ส.อาร์เดิร์น ได้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่ 2 และยังไม่เคยมีผู้นำประเทศคนไหนที่ได้ครองเสียงข้างมากแบบเบ็ดเสร็จในสภานับแต่มีการแก้ไขระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วนเมื่่อปี 2539 ที่ผ่านมาจึงเป็นรัฐบาลผสม


ขณะที่พรรคฝ่ายค้านแห่งชาติ สายขวา-กลาง (NAT) ได้รับคะแนนเสียง 26.8 % คว้าได้เพียง 35 ที่นั่ง ถือว่าน้อยที่สุดในรอบเกือบ 20 ปี จากการเลือกตั้งกำหนดการเดิมเป็นเดือนก.ย. แต่ต้องเลื่อนมาเป็นเดือนต.ค. เพราะการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ซี่งในประเทศมีผู้ติดเชื้อเพ่ิมวันเดียว 3 ราย เป็น 1,883 ราย อยู่อันดับที่ 160 ของโลก ผู้เสียชีวิตเพียง 25 ราย จากจำนวนประชากร 5 ล้านคน
    

สำหรับชัยชนะที่ย่ิงใหญ่ของพรรครัฐบาลเกิดจากน.ส.อาร์เดิร์น ที่มีวิสัยทัศน์ของการเป็นผู้นำ พาประเทศฟันฝ่าวิกฤติปัญหา ทั้งเหตุก่อการร้ายโจมตี ภัยพิบัติจากภูเขาไฟเกาะสีขาว หรือที่รู้จักกันว่า ภูเขาไฟวาคาอารี บนเกาะเหนือปะทุ มีผู้เสียชีวิต 21 ราย บาดเจ็บหลายสิบราย และการแพร่ระบาดของโควิด ที่การเลือกตั้งถูกขนานนามว่า “การเลือกตั้งโควิด” ประกอบกับมีความเมตตา สงสารและความเห็นอกเห็นใจ รวมถึงการแก้ไขกฎหมายควบคุมปืนหลังเกิดเหตุกราดยิงมัสยิด 2 แห่งเมื่อปีกลายที่มีผู้เสียชีวิต 51 ศพ